Archív štítků: opavské knížectví

Zámecký komplex Lednice na Moravě

Historické spisy o této lokalitě se dochovaly až z r. 1222. a již tehdy zde gotická pevnost.Tu v roce 1249 propůjčil Václav I. šlechtici Sigfridu Sirotkovi.Na konci 13. se Lichtenšteini stali vlastníky celého panství Lednice a nedaleko stojícího Mikulova.Postupně získali pozemky na obou stranách moravsko-rakouské hranice.Příslušníci rodu Lichtenšteinů velmi často nalézali své uplatnění v armádě, a v renesanci se pak věnovali převážně hospodářskému podnikání.Od 15.století se rodoví příslušníci začínají uplatňovat i v nevyšších zemských úřadech.Největší  změna v mocenském postavení rodu na Moravě ale nastala za sourozenců Karla, Maxmiliána a Gundakara z Lichtenštejna. Karel a Maxmilián, oba se velmi výhodně vdali a zajistili si tak bohatstvi moravského rodu Černohorských

Bratři byli na začátku luterání jak bylo v jejich rodine zvykem, ale potom přešli pod katolickou církev a chytře si tam připravili výhodnou politickou pozici.Řeč je hlavně o Karlovi,který působil u císařského dvora Rudolfa II. a který se roku 1604 se stal Moravským hejtmanem.Roce 1608 byl poté králem Matyášem II. povýšen na knížete a bylo mu přiděleno  opavské knížectví.

Vložil Zámek Lednice na Moravě, Zámky | Štítek , , , | Zanechat komentář