Archív kategorií: Zámky

Zámek ve Velkých Losinách

katedrálaPoprvé se o Velkých Losinách zmiňuje listina vydaná ve Šternberku roku 1296, ve které je uveden název Oldřichova Ves. Roku 1351 je v obci postavena fara a kostel.Do první poloviny patnáctého století byla ves poplatná Šumperku, od druhé poloviny už však patřila Žerotínům, a to jako zástava, od roku 1507 už jako součást majetku pod názvem Losinské panství.

Za panování Žerotínů došlo ve Velkých Losinách k značnému rozkvětu a to obzvláště po roce 1562, kdy se vykoupil Šumperk a zdejší pevnost se stala centrem panství.Období rozkvětu bývá spojováno hlavně s Janem mladším ze Žerotína, který dal na místě pevnosti zbudovat renesanční zámek, nechal postavit papírnua a byl postaven také luteránský kostel, jehož součástí byla i škola.

Díky stavebním nákladům však byly na poddané kladený obrovské nároky a roku 1580 to skončilo prvním povstáním.Po smrti Jana mladšího se Losinské  panství rozdělilo na dvě části a to na losinskou a vízmberskou.Synové kteří panství zdědili bohužel pokračovali v panování stejným stylem jako jejich otec a to vedlo v roce 1620 k novému selskému povstání.To bylo potlačeno na začátku roku 1621.

Vložil Zámek Velké Losiny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Zámecký komplex Lednice na Moravě

Historické spisy o této lokalitě se dochovaly až z r. 1222. a již tehdy zde gotická pevnost.Tu v roce 1249 propůjčil Václav I. šlechtici Sigfridu Sirotkovi.Na konci 13. se Lichtenšteini stali vlastníky celého panství Lednice a nedaleko stojícího Mikulova.Postupně získali pozemky na obou stranách moravsko-rakouské hranice.Příslušníci rodu Lichtenšteinů velmi často nalézali své uplatnění v armádě, a v renesanci se pak věnovali převážně hospodářskému podnikání.Od 15.století se rodoví příslušníci začínají uplatňovat i v nevyšších zemských úřadech.Největší  změna v mocenském postavení rodu na Moravě ale nastala za sourozenců Karla, Maxmiliána a Gundakara z Lichtenštejna. Karel a Maxmilián, oba se velmi výhodně vdali a zajistili si tak bohatstvi moravského rodu Černohorských

Bratři byli na začátku luterání jak bylo v jejich rodine zvykem, ale potom přešli pod katolickou církev a chytře si tam připravili výhodnou politickou pozici.Řeč je hlavně o Karlovi,který působil u císařského dvora Rudolfa II. a který se roku 1604 se stal Moravským hejtmanem.Roce 1608 byl poté králem Matyášem II. povýšen na knížete a bylo mu přiděleno  opavské knížectví.

Vložil Zámek Lednice na Moravě, Zámky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zámkový komplex Loučeň

apartmánLoučeň je romantický zámek s rozsáhlými parky které ho obklopují a řadou dalších zajímavostí jako je třeba labyrintárium.Zámek Loučeň je výborným místem na odpočinek pro pro cestovatele kteří zde přijedou za poučením, zábavou, nebo romantikou.Vaším průvodcem po zámeckých komnatách nebude tuctový průvodce, ale upravený komorník nebo případně sama kněžna. Nedozvíte se tam pouhá nudná fakta ale opravdový životní příběh o tom jak se na tomhle zámku před sto lety skutečně žilo.

Až vám komorník povypráví příběh tohoto místa a doprovodí vás k východu, tak si rozhodně nenechte ujít labyrintárium našem zámeckém parku.To je soustava deseti naprosto odlišných zahradních a přírodních labyrintů.Ty jsou velmi zábavnou atrakcí a odlišuje zámek v Loučeni od ostatních hradů a zámků v Evropě .Romantičtí lidé by neměli rozhodně neměli zapomenou navštívit zámecký park a jeho exotické stromy, pod nimiž se můžou natáhnout do trávy a odpočinout si, nebo dokonce rozdělat piknik.Dále je tu možnost přespání v hrázděném Domečku knížete Alexandra nebo v dobových apartmánech přímo v prostorách zámku.

Vložil Zámek Loučeň, Zámky | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Zámecký komplex Hluboká

studnaTam kde dříve stála ranně gotická tvrz, tam dnes stojí gotický hrad který byl zbudován v 15. století Vilémem z Pernštejna.Později se majitelem hradu stal Ferdinand I.Ten jej však roku 1562 prodal pánům z Jindřichova Hradce a ti ho poté přestavěli na renesanční zámek.O sto let později celé panství koupil Jan Adolf I. z rodu Schwarzenberků.Ti zde poté sídlili po další tři století.Na popud Adama Františka byl zámek v 18. století zrekonstruován v barokním slohu.V první polovině 19. století se Jan Adolf II. rozhodl že nechá zámek Hlubokou strhnout a nechal od základů vybudovat nový zámek v romantickém stylu.Projektové plány vypracoval a stavbu poté dvacet let řídil architekt Franz Beer.

Budovy komplexu který stojí dnes, byly vybudovány stylem tudorovské gotiky inspirované královským zámkem Windsdor.Velmi náročné  interiéry i exteriéry byly nakonec dodělány až roku 1871 a to pod vedením D. Deworetzkého.Zámek je ze všech stran obklopen parkem anglického stylu a nechybí ani sochařská výzdoba.

Vložil Zámek Hluboká, Zámky | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Zámecký komplex Dětenice

zámekO původní tvrzi se dochovaly záznamy již z roku 1404, která byla v 16.století renesančně přestavěna.Teprve po koupi Dětenic Janem Kristiánem, došlo k pozdně barokní výstavbě a stavitel Zachariáš Fiegert jí vtiskl dnešní podobu.Při opravách prováděných pod záštitou maltézských rytířů pak už došlo jen k malým změnám.V dnešní době můžeme na zámku najít jak gotické, renesanční a barokní fresky, tak i nástěnné malby a štukové ozdoby.Je zde  také vystavena sbírka obrazů, historických zbraní a trofejí. Zámek Dětenice pravidelně hostí historické programy, plesy a středověké festivaly.V parku je k vidění zachovalá řada soch klasicizujícího baroka.Součástí komplexu je zrekonstruovaná autentická krčma.
Podle pověsti vznikly Dětenice za vlády knížete Oldřicha v 11. století.Ten zde lovil se svou družinou a v hlubokých lesích náhodu našel ztracené a opuštěné děti.A jelikož to byl člověk ušlechtil, tak se dětí ujal.Dal jim postavit vesničku a pojmenoval ji podle nich, Dětenice.

Vložil Zámek Dětenice, Zámky | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Zámecký komplex Sychrov

zámekV místě dnes stojícího zámku byla dříve pozdně gotická tvrz.Ta však byla zničená za třicetileté války.Na přelomu 17. století si na jejím místě majitelé Sychrova Lamottové z Frintroppu nechali zbudovat barokní zámek.Roku 1820 od nich zámek odkoupila knížecí rodina Rohanů a Sychrov se tak stal jejích hlavním sídlem.Barokní zámek však nesplňoval jejich nároky na reprezentaci a pohodlí a tak jej nechal kníže Karel Alain Gabriel Rohan rozšířit v klasicistním stylu.V polovině devatenáctého století pak byla provedena rozsáhlá přestavbu zámku do stylu romantické gotiky a zanedlouho byly upraveny i všechny zámecké interiéry.

Interiéry zámku návštěvníkům ukazují,  jak se v 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny.Návštěvník tak dostane komplexní přehled, Během prohlídky postupně navštívíte pokoje knížete  zahrnující pracovnu, toaletní pokoj, ložnici a salon),  pokoje jeho ženy, což jsou toaletní pokoj, ložnice a pracovna a v neposlední řadě pokoje matky majitele zámku a Královské apartmá.Do tohoto pokoje se ubytovávali nejdůležitější hosté

Vložil Zámek Sychrov, Zámky | Štítek , , , , , , | Zanechat komentář

Zámek Buchlovice

buchloviceZámek Buchlovice sestává ze dvou zámeckých budov a rozsáhlého parku.Historie Buchlovického zámku volně navazuje na dějiny hradu Buchlova.Ten se jako stará  tvrz stal koncem 17. století pro stávající majitele nepohodlným.Říká se, že Jan Dětřich z Petřvaldu postavil tento zámek pro svou choť Eleonoru z Colonna-Felsu která byla  původem Italka a pro kterou byl Buchlov příliš chladný.Zámek je tedy postavěn ve stylu italského baroka a jedná se o jeden z nejzdařilejších komplexů v naší republice.Zámek byl dokončen do roku 1707.

Roku 1800 se stal majitelem rod Berchtoldů a ti zde žili až do roku 1945.Poté byl zámek znárodněn.Zámecký komplex tvoří dvě protilehlé budovy ze kterých ta horní dříve sloužila pro hospodářské účely.Mezi budovami je dvůr a centrální kašna.Přízemí dolní budovy sloužilo jako hostinec a ubytovna.Současnou podobu získal zámek po úpravách na začátku 20. století které provedl Dominik Fey. Leopold I. Berchtold  umístil roku 1805 v zámeckých budovách vojenskou nemocnici a ještě téhož roku byla obec povýšena na tržní město.

Vložil Zámek Buchlovice, Zámky | Štítek , , , , , | Zanechat komentář